de
header

 

Azize Ekinci, LL.M.

Avukat
Master of Laws
(Telif Hakları – Medya Hukuku Mainz)

Hukuk büromuz birçok ulusal ve uluslararasι hukuki konulard

Hukuk büromuz birçok ulusal ve uluslararasι hukuki konularda hizmet vermektedir.
Türkçe dilinde danιşma için lütfen Avukatιmιz Azize Ekinci ile irtibata geçiniz. Sayιn Ekinci hukuki eǧitiminin bir bölümünü Istanbul`da bulunan Turgut Tavşanoglu Hukuk Bürosunda görmüş olup, 2009 yιlιnda Medya Hukuku ve Telif Haklarι konusunda master eǧitimini tamamlamιştιr. Av. Azize Ekinci; 2006 yιlιndan beri Almanya’da avukat olarak çalışmaktadιr. Bu hizmetlerinin yanı sıra, Iktisat Yönetim Özel Yüksek Okulunda (HdWM) Ticaret Hukukunda eğitimler vermektedir.

Uzmanlık alanları

 • Marka/Patent/Telif Haklarι Hukuku
 • Ticaret ve Şirketler Hukuku
 • Sözleşme Hukuku
 • Rekabet Hukuku
 • İnternet Hukuku
 • Uluslararası Aile ve Miras Hukuku
 • Trafik Hukuku
 • Ceza Hukuku
 • İş Hukuku
 • Kira Hukuku

 

Hukuki yardım sigortanız (Rechtsschutzversicherung) varsa, sigorta ile gerekli yazışmaları yapıp, dava masraflarının sigorta tarafından üstlenilmesini sağlayabiliriz.

Maddi durumu iyi olmayanlar için kanuni şartlar yerine geliyorsa, adli yardιm (Beratungshilfe, Prozesskostenhilfe) isteminde bulunabiliriz.

Ceza hukuku alanιnda avukatιmιz gerek müdafi olarak, gerekse savcιlιǧιn yanιsιra haklarιnιzι korumaya yardιmcι olabilir.

Trafik kazalarι:

Vatandaşlarιmιzιn sιklιkla karşιlaştιǧι sorunlardan biri trafik kazasιndan sonra dikkat edilmesi gereken hususlardιr. Bu konuda size yardιmcι olabilmek için aşaǧιda belirtilmiş olan noktalarι dikkate almanιz gereklidir:

Aracιnιzla kabahatiniz olmayan bir trafik kazasιna karιştιǧιnιz taktirde aşaǧιda belirtilen hususlarι dikkate almalιsιnιz:

 • Kazaya neden olan şahsιn adres ve sigorta bilgilerini alιn; bunlarι temin edemediǧiniz taktirde aracιn plaka numarasιnι not etmeyi ihmal etmeyin!
 • Kazaya sebebiyet veren şahιs suçunu kabul etmiyorsa mutlaka polis caǧιrιn!
 • Polisin dosya numarasιnι not edin


Aracιnιzda oluşan hasarιn tespiti ve karşι tarafιn sigortasιndan karşιlanmasι için şunlara dikkat edin:

1.Delillerin tespiti, hasar boyutunu ve maddi zararιn yüksekliǧini tespit ettirmek için istediǧiniz bir bilirkişiyi görevlendirebilirsiniz.

Hasarιn fazla büyük olmamasι durumunda (yaklaşιk 1.000 € zarara kadar) otomobil servisi tarafιndan yapιlmιş maddi zarar yüksekliǧine ilişkin ücret tespiti (Kostenvoranschlag) yeterli olabilir.

2.Yukarιda belirtilen baǧιmsιz delil tespiti kazadan aldιǧιnιz zararιn tamamen görülmesi ve bu zararιn tam karşιlanmasi  için gereklidir. Ayrιca bu raporun yardιmι ile aracιn kaza nedeniyle kullanιlamama süresi tespit edilebilir. Bu şekilde kiralιk araca veya kendi aracιnιzι kullanamama süresine ilişkin tazminat talepleriniz de karşιlanabilir.

3.Tamir edilen aracιn satιşιnda aracιn kazadan dolayι muhtemel bir deǧer kaybι durumunda, bu zararι bir bilirkişi raporu ile sigortadan talep edebilirsiniz.

4.Kazaya uǧrayan kişi olarak, kazaya sebebiyet veren kişi yada onun sigortasι tarafιndan sunduǧu hasar raporu doǧrultusunda, tamir masraflarιnι talep edebilirsiniz. Aracιnιzι raporda belirtilmiş olan şekilde tamir ettirmediǧiniz taktirde KDV ödenmez.

5. Aracιnιzι kendi seçtiǧiniz bir tamirhanede tamir ettirebilirsiniz.

6. Aracιnιz kazadan dolayι kullanιlmaya uygun olmadιǧι, ancak mutlak suretle bir araca ihtiyacιnιz varsa, tamir süresi boyunca veya yeni bir araç satιn alιncaya kadar aynι deǧerde kiralιk bir araç talebinde bulunma hakkιna sahipsiniz.

7.Kazadan dolayι oluşan hasarιn çözümlenmesini mutlaka kendi kontrolünüzde tutun. Kazaya sebebiyet veren kişiye veya onun sigortasιna bιrakmayιn. Kazaya sebebiyet veren tarafιn bir bilirkişi görevlendirmesine mutlaka engel olun.

8.Kazaya uǧrayan kişi olarak taleplerinizi kabul ettirmek amacιyla güvendiǧiniz bir avukatι görevlendirebilirsiniz. Avukat masraflarιnι kazaya sebebiyet veren tarafιn sigorta şirketi karşιlayacaktιr.

Olasι bir kaza durumunda her türlü hukuki sorunlarιnιz için bize başvurabilirsiniz.

Boşanma davalarι:

Vatandaşlarιmιzιn karşιlaştιǧι sorunlardan biri boşanma davalarιdιr. Bu konuda sizleri kιsaca bilgilendirmek isteriz.
Boşanma davalarιnda Avukat Azize Ekinci`nin size sunabileceǧi hizmetler arasιnda, Alman mahkemelerince verilen boşanma kararιnιn, Türkiye`de de hukuki  geçerlilik kazanması için, Türkiye tarafından tanınması ve tenfiz edilmesi yer almaktadιr.

Türk vatandaşları hem ikamet ettikleri Almanya`da hem de Türkiye`de boşanma davası açabilmektedirler. Alman mahkemeleri böyle bir davada eşleri Türk hukukuna göre boşamaktadır. Alman hakimin Türk hukukunu ne şekilde doğru uyguladığının Türkiye mahkemelerince tekrar kontrol ederek gözden geçirmelerinin büyük önem taşιdιǧι için, kararιn Türkiye`de tanιtιlmasι gerekmektedir.

Almanya'da verilen boşanma kararını Türkiye de tanıtmak için Türkiye'de yetkili bir mahkemede tanıma davası için dilekçe verilmelidir. Türkiye'de tanıma davası için avukata vekaletname vererek Türkiye'ye gitmeniz ve duruşmaya katılmanız gerekmemektedir. Tüm davayı Almanya'dan takip edebilirsiniz.

Bu ve birçok uluslararasι hukuk davalarιnda Istanbul`da ki kooperasyon büromuz ile irtibata geçebilirsiniz.

 

Irtibat:

Avukat S. Pelin Gürlek
Beylikdüzü OSB Mermerciler Sitesi 10.Cadde
Bina No:5 Beylikzüzu - Istanbul
Tel: 0212 875 09 34; Fax: 0212 875 09 35
E-posta: Opens window for sending emailpelingurlek@pelingurlek.com
www.pelingurlek.com


Türkiye`de emeklilik

Almanya`da yasayan vatandaslarimizin diger  sorunlarindan biri de yurtdisi borclanma ile Türkiye`de emekli olabilmeleridir. Bu konularda ofisimiz Istanbul`da bulunan KocaErsöz Hukuk bürosu ile isbirligi icerisindedir. KocaErsöz Hukuk bürosunun sundugu hizmetler arasinda yer alan yurtdisi borclanma ile ilgili vermek istdigimiz bilgiler asagida yer almaktadir:

Torba yasa ile yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız ve Mavi Kartlı / Pembe Kartlı vatandaşlarımız, yurtdışı emeklilik borçlanması yaparak emekli olmaları artık çok daha kolay.

6552 sayılı yasa, kısaca Torba Yasa yürürlüğe gireli uzunca bir süre oldu. Torba Yasanın yurtdışı emeklilik / borçlanma ile ilgili kısmı ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 2014/27 sayılı genelgesi de yayınlandı. Şu an itibariyle görmekteyim ki yurtdışı borçlanma vatandaşlar ve mavi kartlılar için çok daha avantajlı ve cazip oldu.

Konuyu yurtdışı borçlanma yapanların hizmet (sigorta) başlangıç tarihleri sorunu ve Mavi Kartlıların yaşadıkları sorunlar olmak üzere ikiye ayırarak incelemek istiyorum.

MAVİ KARTLI VATANDAŞLARIMIZ ve YENİ TORBA YASA İLE YURTDIŞI EMEKLİLİK

Eskiden bir çok mavi kartlı vatandaşımız, yurtdışı borçlanma yapmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurduğu zaman, bu başvuruları, Türk Vatandaşı olmadıkları gerekçesi ile reddediliyordu. 

Biz avukatlar, bu haksızlığı İş Mahkemelerinde dava açarak aşıyorduk. SGK ise ısrarla, binlerce hatta on binlerce dava kaybetmesine rağmen yurtdışında yaşayan mavi kartlı vatandaşlara dava açtırmadan ve açılan dava Yargıtay’da onanıp kesinleşmeden, yurtdışı borçlanma işlemlerini yapmıyordu.

Bu davalar hem mavi kartlılara vakit kaybettiriyor hem de fazladan dava, işlem ve avukat masrafları ödemek zorunda kalıyorlardı.

BU KONUDA TORBA YASANIN GETİRDİKLERİ

Yeni torba yasa ile mavi kartlı vatandaşlarımız yurtdışı borçlanma ve emeklilik işlemlerinde dava açma zahmetinden kurtuldular. 6552 sayılı yasa ile 3201 sayılı yasanın 1. Maddesi; Türk Vatandaşlığından çıkma izni alarak çıkan vatandaşlarımızın yani; Mavi Kartlıların yurtdışı borçlanmalarında yaşadıkları sorunları ortadan kaldıracak şekilde değiştirildi.

Artık SGK yeni torba yasa ile Mavi Kartlı / Pembe Kartlı vatandaşlarımız sorunsuz olarak, yurtdışında Türk Vatandaşı olarak çalıştıkları süreleri ve kadınlar için Türk Vatandaşı olarak yurtdışında ikamet ettikleri süreleri borçlandırıyor.

Burada şunun altını çizmekte gerek görüyorum; burada mavi kartlı vatandaşların borçlanabileceği süreler, yurtdışında geçirdikleri ve/veya çalıştıkları sürelerin tamamı değil. Sadece Türk vatandaşlığından çıkmadan önce çalıştıkları ve ikamet ettikleri süreler. 

Örnekle açıklarsam;

Ayşe Hanım 1989 yılında Almanya’da ikamet etmeye başlamış olsun ve 
1999 yılında izin alarak Türk Vatandaşlığından çıkmış olsun. Ayşe Hanım sadece 1989 ile 1999 yılları arasındaki Almanya’da çalıştığı ve/veya ikamet ettiği süreyi borçlanabilir. Yani olayımızda Ayşe Hanım’ın borçlanabileceği süre 10 yıldır. 1999 yıllarından sonraki sürelerini ne yazık ki borçlanamaz. 

Torba yasadan önce de Yurtdışı borçlanma işlemleri için açılan davalarda mahkemeler, dava açan Mavi Kartlı / Pembe Kartlı vatandaşlarımız için; Yurtdışındaki ancak Türk Vatandaşı oldukları süreleri borçlanabileceklerine karar veriyordu.  Bu konuda, maalesef bu sorunu aşan bir iyileştirme olmadı.

TORBA YASA YURTDIŞI BORÇLANMA/EMEKLİLİKDE VATANDAŞLARIMIZIN HİZMET BAŞLANGIÇLARI

Daha önceki bir çok makalemde de anlattığım üzere; yurtdışı borçlanma yaparak emekli olmak isteyen vatandaşlarımız için; çalışmaya başladıkları ilk tarih çok önemli. Sigortalılık başlangıç tarihi olarak da tanımlayabileceğimiz bu ilk tarih; sigortalıların tamamlamaları gerekli prim sayısını ve emeklilik yaşını doğrudan etkiliyor.

Daha önce SGK, hizmet (sigorta) başlangıç tarihi ile ilgili, sözleşmede hüküm bulunan ülkelerde ilk çalışmaya başlayan vatandaşlarımızın sigorta başlangıç tarihlerini kabul etmiyordu. Bu durumda yurtdışı borçlanma yaparak emekli olmak isteyen vatandaşlarımızın emeklilik koşullarını çok kötü etkiliyordu. Biz bu haksızlıkla ilgili bir çok davalara açarak bu sorunları aşıyorduk ama bu durum tabi ki vatandaşlara, emek, para ve zaman kayına neden oluyordu. Haklı oldukları bir konuda dava açmak ve bu davaların bitmesini beklemek zorunda kalıyorlardı.

SGK artık; Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Bosna Hersek, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Gürcistan, Hırvatistan, Hollanda, İsviçre, Kanada, Kebek, KKTC, Lüksemburg, Makedonya ve Slovakya’da Türk Sigortasına kaydolmadan önce ilk kez çalışmaya başlayan vatandaşlarımızın işe giriş tarihlerini Türkiye’de de sigorta başlangıç tarihi olarak kabul ediyor. Bu durumda yurtdışı borçlanma yaparak emekli olmak isteyen vatandaşlarımız ve mavi kartlılar için çok büyük avantaj sağlıyor.

ÖZET VE SONUÇ

Kısacası torba yasa; yurtdışı borçlanma konusunda yaşanan sorunları, gecikmeli de olsa çözmüş oldu. Artık vatandaşlarımız dava açmak zorunda kalmadan, yurtdışı borçlanma işlemlerini daha kolay halledebilecekler ve ileride koşullar dahilinde Türkiye’de de emekli olabilecekler. Bu bağlamda son bir hatırlatma yapmakta fayda görüyorum. Yurtdışı borçlanma iş ve işlemleri teknik bir konu ve yurtdışı borçlanmayı bilinçli bir şekilde yapmak; hem işlemlerin tamamlanma süresi bakımından ve daha önemlisi ileride alınacak maaş miktarı bakımından çok önemli. Yurtdışı borçlanma işlemi yapacak vatandaşlarımıza tavsiyem; bu işlemlerini bir uzman vasıtası ile bilinçli ve kendi menfaatleri açısından en uygun şekilde yürütmeleridir.

Yazar: Avukat Serhat Koca

KocaErsoz Hukuk Burosu / Anwaltskanzlei
Barbaros Bulvarı İba Blokları
26/8 Balmumcu,Beşiktaş 34349 İstanbul
Tel: 00 90-212-660 49 00 (Pbx)
Fax: 00 90-212-660 49 90
Opens window for sending emailinfo@kocaersoz.com
www.kocaersoz.com

Arbeitssprachen

Deutsch, Türkisch, Englisch

Mitgliedschaften

- Deutscher Juristinnenbund
- European Association of
  Turkish Lawyers
- Deutsch-türkische
  Juristenvereinigung e.V.
- Verband türkischer
  Unternehmer Rhein-Neckar e.V.
- Literarische Gesellschaft
  Scheffelbund


Irtibat:

 

Richard-Wagner-Straße 11
68165 Mannheim


Tel.:  0621 / 44 85 77
Fax: 0621 / 44 28 34


a.ekinci@rechtsanwalt-geiss.de