de
header

 

Azize Ekinci, LL.M.

Avukat
Master of Laws
(Telif Hakları – Medya Hukuku Mainz)

Hukuk büromuz birçok ulusal ve uluslararasι hukuki konulard

Hukuk büromuz birçok ulusal ve uluslararasι hukuki konularda hizmet vermektedir.
Türkçe dilinde danιşma için lütfen Avukatιmιz Azize Ekinci ile irtibata geçiniz. Sayιn Ekinci hukuki eǧitiminin bir bölümünü Istanbul`da bulunan Turgut Tavşanoglu Hukuk Bürosunda görmüş olup, 2009 yιlιnda Medya Hukuku ve Telif Haklarι konusunda master eǧitimini tamamlamιştιr. Av. Azize Ekinci; 2006 yιlιndan beri Almanya’da avukat olarak çalışmaktadιr. Bu hizmetlerinin yanı sıra, Iktisat Yönetim Özel Yüksek Okulunda (HdWM) Ticaret Hukukunda eğitimler vermektedir.

Uzmanlık alanları

 • Marka/Patent/Telif Haklarι Hukuku
 • Ticaret ve Şirketler Hukuku
 • Sözleşme Hukuku
 • Rekabet Hukuku
 • İnternet Hukuku
 • Uluslararası Aile ve Miras Hukuku
 • Trafik Hukuku
 • Ceza Hukuku
 • İş Hukuku
 • Kira Hukuku

 

Hukuki yardım sigortanız (Rechtsschutzversicherung) varsa, sigorta ile gerekli yazışmaları yapıp, dava masraflarının sigorta tarafından üstlenilmesini sağlayabiliriz.
Maddi durumu iyi olmayanlar için kanuni şartlar yerine geliyorsa, adli yardιm (Beratungshilfe, Prozesskostenhilfe) isteminde bulunabiliriz.
Ceza hukuku alanιnda avukatιmιz gerek müdafi olarak, gerekse savcιlιǧιn yanιsιra haklarιnιzι korumaya yardιmcι olabilir.

Trafik kazalarι:

Vatandaşlarιmιzιn sιklιkla karşιlaştιǧι sorunlardan biri trafik kazasιndan sonra dikkat edilmesi gereken hususlardιr. Bu konuda size yardιmcι olabilmek için aşaǧιda belirtilmiş olan noktalarι dikkate almanιz gereklidir:

Aracιnιzla kabahatiniz olmayan bir trafik kazasιna karιştιǧιnιz taktirde aşaǧιda belirtilen hususlarι dikkate almalιsιnιz:

 • Kazaya neden olan şahsιn adres ve sigorta bilgilerini alιn; bunlarι temin edemediǧiniz taktirde aracιn plaka numarasιnι not etmeyi ihmal etmeyin!
 • Kazaya sebebiyet veren şahιs suçunu kabul etmiyorsa mutlaka polis caǧιrιn!
 • Polisin dosya numarasιnι not edin


Aracιnιzda oluşan hasarιn tespiti ve karşι tarafιn sigortasιndan karşιlanmasι için şunlara dikkat edin:

1.Delillerin tespiti, hasar boyutunu ve maddi zararιn yüksekliǧini tespit ettirmek için istediǧiniz bir bilirkişiyi görevlendirebilirsiniz.

Hasarιn fazla büyük olmamasι durumunda (yaklaşιk 1.000 € zarara kadar) otomobil servisi tarafιndan yapιlmιş maddi zarar yüksekliǧine ilişkin ücret tespiti (Kostenvoranschlag) yeterli olabilir.

2.Yukarιda belirtilen baǧιmsιz delil tespiti kazadan aldιǧιnιz zararιn tamamen görülmesi ve bu zararιn tam karşιlanmasi  için gereklidir. Ayrιca bu raporun yardιmι ile aracιn kaza nedeniyle kullanιlamama süresi tespit edilebilir. Bu şekilde kiralιk araca veya kendi aracιnιzι kullanamama süresine ilişkin tazminat talepleriniz de karşιlanabilir.

3.Tamir edilen aracιn satιşιnda aracιn kazadan dolayι muhtemel bir deǧer kaybι durumunda, bu zararι bir bilirkişi raporu ile sigortadan talep edebilirsiniz.

4.Kazaya uǧrayan kişi olarak, kazaya sebebiyet veren kişi yada onun sigortasι tarafιndan sunduǧu hasar raporu doǧrultusunda, tamir masraflarιnι talep edebilirsiniz. Aracιnιzι raporda belirtilmiş olan şekilde tamir ettirmediǧiniz taktirde KDV ödenmez.

5. Aracιnιzι kendi seçtiǧiniz bir tamirhanede tamir ettirebilirsiniz.

6. Aracιnιz kazadan dolayι kullanιlmaya uygun olmadιǧι, ancak mutlak suretle bir araca ihtiyacιnιz varsa, tamir süresi boyunca veya yeni bir araç satιn alιncaya kadar aynι deǧerde kiralιk bir araç talebinde bulunma hakkιna sahipsiniz.

7.Kazadan dolayι oluşan hasarιn çözümlenmesini mutlaka kendi kontrolünüzde tutun. Kazaya sebebiyet veren kişiye veya onun sigortasιna bιrakmayιn. Kazaya sebebiyet veren tarafιn bir bilirkişi görevlendirmesine mutlaka engel olun.

8.Kazaya uǧrayan kişi olarak taleplerinizi kabul ettirmek amacιyla güvendiǧiniz bir avukatι görevlendirebilirsiniz. Avukat masraflarιnι kazaya sebebiyet veren tarafιn sigorta şirketi karşιlayacaktιr.

Olasι bir kaza durumunda her türlü hukuki sorunlarιnιz için bize başvurabilirsiniz.

Boşanma davalarι:

Vatandaşlarιmιzιn karşιlaştιǧι sorunlardan biri boşanma davalarιdιr. Bu konuda sizleri kιsaca bilgilendirmek isteriz.
Boşanma davalarιnda Avukat Azize Ekinci`nin size sunabileceǧi hizmetler arasιnda, Alman mahkemelerince verilen boşanma kararιnιn, Türkiye`de de hukuki  geçerlilik kazanması için, Türkiye tarafından tanınması ve tenfiz edilmesi yer almaktadιr.

Türk vatandaşları hem ikamet ettikleri Almanya`da hem de Türkiye`de boşanma davası açabilmektedirler. Alman mahkemeleri böyle bir davada eşleri Türk hukukuna göre boşamaktadır. Alman hakimin Türk hukukunu ne şekilde doğru uyguladığının Türkiye mahkemelerince tekrar kontrol ederek gözden geçirmelerinin büyük önem taşιdιǧι için, kararιn Türkiye`de tanιtιlmasι gerekmektedir.

Almanya'da verilen boşanma kararını Türkiye de tanıtmak için Türkiye'de yetkili bir mahkemede tanıma davası için dilekçe verilmelidir. Türkiye'de tanıma davası için avukata vekaletname vererek Türkiye'ye gitmeniz ve duruşmaya katılmanız gerekmemektedir. Tüm davayı Almanya'dan takip edebilirsiniz.

Bu ve birçok uluslararasι hukuk davalarιnda Istanbul`da ki kooperasyon büromuz ile irtibata geçebilirsiniz.

Türkiye`de emeklilik

Almanya`da yasayan vatandaslarimizin diger  sorunlarindan biri de yurtdisi borclanma ile Türkiye`de emekli olabilmeleridir. Bu konularda ofisimiz Istanbul`da bulunan KocaErsöz Hukuk bürosu ile isbirligi icerisindedir. KocaErsöz Hukuk bürosunun sundugu hizmetler arasinda yer alan yurtdisi borclanma ile ilgili bilgileri bizden temin edebilirsiniz.

Irtibat:

KocaErsöz Hukuk Bürosu / Anwaltskanzlei

İnönü Cad. Park Palas Apt. No: 23/10-11
Gümüşsuyu Beyoğlu 34437 İstanbul

Tel: +90-212-6604900 / +90-212-2753668
Fax: +90-212-6604990

Opens external link in new windowwww.kocaersoz.com

 

Arbeitssprachen

Deutsch, Türkisch, Englisch

Mitgliedschaften

- Deutscher Juristinnenbund
- European Association of
  Turkish Lawyers
- Deutsch-türkische
  Juristenvereinigung e.V.
- Verband türkischer
  Unternehmer Rhein-Neckar e.V.
- Literarische Gesellschaft
  Scheffelbund
- Wirtschaftsjunioren MA/LU
- Deutscher Anwaltsverein


Irtibat:

 

Richard-Wagner-Straße 11
68165 Mannheim


Tel.:  0621 / 44 85 77
Fax: 0621 / 44 28 34


a.ekinci@rechtsanwalt-geiss.de